SPOR KULÜBÜ TESCİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Spor kulüpleri, insanların spor yapma ihtiyacını karşılayan, bireysel ya da takım halinde müsabakalara katılmasını ve sosyalleşmesini sağlayan kuruluşlardır. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına göre ise spor kulüpleri dernek statüsündedir. Yani spor kulübü olabilmek için öncelikle dernek kurulmalıdır. Derneğin nasıl kurulduğunu merak ediyorsanız "Dernek Nasıl Kurulur?" adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Spor kulübü olmanın iki aşaması bulunmaktadır. İlk aşama, yukarıda bahsedildiği gibi dernek kuruluşu, ikinci aşama ise spor kulübünün gençlik spor müdürlüklerince tescil edilme işlemidir. Bu durumu spor kulübü kuruluş ve spor kulübü tescil işlemleri diye adlandırabiliriz.

Spor kulübü olarak tescil edilecek derneği kurduktan sonra gerekli evrakları hazırlayarak, spor kulübü olacak derneğin bulunduğu ilin gençlik ve spor müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Peki spor kulübü tescil işlemleri nasıl yapılır? Buyurun bakalım.

       Spor Kulübü Tescili İçin Gerekli Belgeler

Spor kulübü tescil etmek için gerekli belgeler şunlardır:

 • Valilik tarafından dernek tüzüğünün uygunluğunun belirtildiği yazı ile birlikte dernek tüzüğünün onaylı sureti(eğer tüzük onaylandıktan sonra 6 ay geçmiş ise genel kurul sonuç bildirimi de eklenmeli),
 • Tescil edilecek kulübün adının, forma renginin ve tescil edilmek istenilen branşların belirtildiği tasdikli yönetim kurulu karar fotokopisi, 
 • Kulübünüz spor kulübü ise spor kulüpleri tescil taahhütnamesi⏬; gençlik kulübü ise gençlik kulüpleri tescil taahhütnamesi⏬,
 • 3 adet bilgisayar ile doldurulmuş ve kulüp yetkilisi tarafından imzalanmış kulüp bilgi formu⏬,
 • Spor kulübü için tescil edilecek her branş için görevlendirilecek antrenörlere ait antrenör belgesinin tasdikli örneği ve antrenör sözleşmesi⏬,
 • Gençlik kulübü için ise yapılacak faaliyet için  görevlendirilen gençlik liderine ait gençlik lideri belgesinin tasdikli örneği ve gençlik lideri sözleşmesi⏬,
 • Antrenörlerin kimlik fotokopileri, ikametgah belgeleri, çalışıyorlar ise çalışma belgeleri,
 • Kulübün çalışmalarını yürüteceği yerin tapu fotokopisi veya tesisten alınacak tahsis yazısı,
 • Kulüp kamu kuruluşları ya da eğitim kurumları tarafından kuruluyor ise kurumlardan alınacak izin yazısı,
 • Dernek yetkilisince imzalı mevcut üye listesi ve onaylı dernek kuruluş bildirimi örneği,
 • Seçilen kulüp renkleri ve logosu tüzükte belirtilmemişse,  logo ve renk için valilikten alınacak izin yazısı,
 • Kulüp imza sirküleri ve izin yazısı,
 • Kulüp banka hesap numarası bilgileri,
 • Tescil yapılacak kulüp atıcılık ve avcılık kulübü ise dernek merkezinde bulundurulacak silahların özellik ve miktarının belirtildiği, emniyet müdürlüklerinden alınacak izin yazısı. 

Yukarıda belirtilen evraklar ile bulunduğunuz ilin gençlik ve spor il müdürlüğüne başvurduğunuz taktirde kulüp tescil işleminiz gerçekleşecektir.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.