bildirim


        DERNEKLERİN YAPMASI GEREKEN ZORUNLU BİLDİRİMLER


Derneklerin mülki idare amirliğine yapması gereken zorunlu bildirimler şunlardır:


        1-Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi 

Bu bildirim derneğin zorunlu organlarında(yönetim ve denetim kurulları) meydana gelen değişikliklerden sonra bildirilir. Bu değişiklik ölüm ,istifa, görev değişikliği sebebiyle olabilir.


        Nasıl Yapılır? 

Dernek organlarında değişiklik yapılmadan önce değişiklikle ilgili bir yönetim kurulu kararı alınır. karar tarihinden itibaren 45 gün içinde DERBİS(Dernekler Bilgi Sistemi) üzerinden mülki idare amirliğine bildirim yapılır. 

DERBİS üzerinden organ değişiklik bildiriminin nasıl yapıldığının anlatıldığı videoyu görmek için tıklayınız.


        2-Genel Merkez Atamasıyla Şube Organ Değişiklik Bildirimi

Bu bildirim sadece dernek şubeleri tarafından yapılır. Örneğin Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi Türkiye Kızılay Derneği Malatya şubesindeki     yönetim ve denetim kurullarının değiştirmek istedi.


        Nasıl Yapılır?

Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinin yapması gereken bir yönetim kurulu kararı almak ve bunu bir üst yazı ile Türkiye Kızılay Derneği Malatya şubesine bildirmektir. Daha sonra Türkiye Kızılay Derneği Malatya şubesine yeni atanan şube yönetim kurulu bir yeni şube başkanı adına bir DERBİS şifresi edinme kararı alır. Yeni şube başkanı Malatya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden alacağı yeni şifresi ile "Genel Merkez Ataması İle Şube Organ Değişiklik Bildirimini" elektronik ortamda doldurur ve bildirimini yapar.

Not:Bu bildirim yapılırken genel merkez kararının tarih ve sayısı bildirim ekranına girilmelidir. Ayrıca genel merkez yönetim kurulu kararından sonra kırk beş gün içinde bildirim yapılmalıdır!


        3-Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Genel Kurul Sonuç Bildirimi dernek genel kurul toplantısını izleyen kırk beş gün içinde DERBİS üzerinden bildirilmelidir.


        Nasıl Yapılır?

Genel kurul toplantısında eğer dernek başkanı değişti ise yeni dernek başkanı adına yeni yönetim kurulu tarafından bir DERBİS şifresi edinme kararı alınır. Bu karar ile birlikte yeni dernek başkanı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden yeni şifre ve parolayı almalıdır. Eğer dernek başkanı değişmediyse mevcut şifre ve parola ile işlem yapabilir.

DERBİS'e girerek Bildirimler---->Genel Kurul Sonuç Bildirimi butonlarına basarak genel kurul sonuç bildirimi ekranına gelir. Burada genel kurulla ilgili bilgileri ve dernek organlarına seçilen kişileri girerek kaydet/bildir tuşuna basarak bildirimini tamamlar.

DERBİS üzerinden genel kurul sonuç bildiriminin nasıl bildirildiğini anlatan videoyu izlemek için tıklayınız.


        4-Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi

Dernekler, yerleşim yerinin başka adrese taşınması durumunda bu durumu "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi" ile bildirirler. Bildirimin süresi karar tarihinden itibaren kırk beş gündür.


        Nasıl Yapılır?

Öncelikle yerleşim yeri değişikliği ile ilgili bir yönetim kurulu kararı alınmalıdır.Daha sonra DERBİS üzerinden Bildirimler---->Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi butonları tıklanarak değişiklik sayfasına gelinir. Derneğin yeni yerleşim yeri adresi ve yönetim kurulu kararının tarih-sayısı buraya işlenerek kaydet/bildir tuşu ile bildirim yapılır.

DERBİS üzerinden yerleşim yeri değişikliğinin nasıl yapıldığını anlatan videoyu izlemek için tıklayınız.


        5-Taşınmaz Mal Bildirimi

Dernekler edindikleri taşınmazları edinme tarihinden itibaren otuz gün içinde bildirmelidir.


        Nasıl Yapılır?

Taşınmaz alımı ile ilgili olarak öncelikle genel kuruldan yönetim kuruluna taşınmaz alım yetkisi verilmesi gereklidir. Ardında taşınmaz alımı ile ilgili olarak yönetim kurulu kararı alınır ve taşınmazın tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde bildirim yapılır. Daha sonra DERBİS üzerinden Bildirimler---->Taşınmaz Mal Bildirimi butonları ile gelinen sayfadaki form doldurularak kaydet/bildir tuşu ile bildirim tamamlanır.

DERBİS üzerinden taşınmaz bildirimi ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız.


        6-Yurtdışından Yadım Alma Bildirimi

Dernekler, yurt dışından banka veya makbuz karşılığında bağış aldığı zaman bu bağışı kullanmadan önce mutlaka bildirim yapmalıdır. Aksi takdirde durum mahkemelik olacaktır.


        Nasıl Yapılır?

Eğer derneğe yurtdışından yapılan yardım makbuz karşılığı yapıldı ise en kısa sürede yönetim kurulu kararı alınmalı ve yurt dışından alınan yardım DERBİS üzerinden bildirilmelidir. Fakat bağış dernek banka hesabına yapıldı ise bu durum fark edilir edilmez bir yönetim kurulu kararı alınmalı ve para dernek banka hesabından çekilmeden-kullanılmadan önce mutlaka DERBİS üzerinden mülki amirliğe bildirilmelidir.

Bildirim, DERBİS'e girdikten sonra Bildirimler-Yurtdışından yardım Alma Bildirimi butonları tıklanarak doldurulabilir.

DERBİS üzerinden yurt dışı yardım alma bildiriminin yapılması ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız.


        7-Dernek Üye Bildirimi

Dernekler üyeliğe kabul ettikleri veya dernek üyeliğinden ayrılan kişileri üyelik/üyelikten ayrılış tarihinden itibaren 45(kırk beş) gün içerisinde DERBİS üzerinden bildirmek veya DERBİS kaydını pasife almak zorundadırlar. Eğer bu işlemler yapılmazsa dernek idari para cezası ile karşılaşabilecektir.

        Nasıl Yapılır?

Eğer derneğe yeni bir kişi üye olmuşsa bu kişinin derneğe üyelik kabul tarihinden itibaren DERBİS'e kayıt edilmesi gerekir. Ayrıca derneğin mevcut bir üyesi herhangi bir sebeple dernek üyeliğinden ayrılmışsa ayrılma tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde DERBİS'ten üyelik kaydının pasife alınması gerekir. Bu işlemler DERBİS'e girildikten sonra Üye İşlemleri menüsünden yapılabilir.

DERBİS üzerinden üye kaydının nasıl yapılacağı ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.