Dernekler gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bu da dernek giderlerinin dernek üyelerinin maddi katkısı ile karşılanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Fakat her zaman dernek aidatları dernek giderlerinin karşılanmasında yeterli olmayabiliyor. Bu durumda  dernek kaynaklarını artırmak için dernek yöneticileri farklı yöntemlere başvurabilmektedir.

Bu yöntemlerden bir tanesi giderlerini kendi ceplerinden karşılamaktır. Diğer yöntem ise dernek üyelik aidatlarını artırmaktır. Peki dernek tüzüğünde yazılı bulunan dernek aidat miktarı  nasıl değiştirilebilir? Bu yazımızda dernek üyelik aidatı konusunu ele alacağız.

     Dernek Aidat Miktarını Değiştirmek

Dernek aidatının miktarı dernek tüzüğünde belirlenmiştir. Aynı zamanda dernek tüzüklerinde, dernek aidat miktarını değiştirmeye hangi dernek organının (yönetim kurulu ya da genel kurul) yetkili olduğu da yazılmaktadır. Birçok derneğin dernek tüzüğünde ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan örnek dernek tüzüğünde ise giriş ödentisi ve üyelik aidatlarını belirleme yetkisi genel kurula bırakılmıştır.

     Aidatın Yönetim Kurulunca Belirlenmesi

Eğer dernek tüzüğünde dernek üyelik giriş ödentisi ve üyelik aidatı belirleme yetkisi yönetim kuruluna verilmişse yapılması gereken şudur:

 • Dernek yönetim kurulu, giriş ödentisi ve üyelik aidatının yeniden belirlenmesi ile ilgili yeni bir karar alır ve yeni aidat miktarlarını üyelerine duyurur. 
 • Eğer yeni aidat miktarı üyeler tarafından kabul edilmez ise yapılacak ilk genel kurulda üyeler itiraz edebilir, ya da bu duruma itiraz etmek için yönetim kuruluna olağan üstü genel kurul toplantısı için çağrı yapabilir.

     Aidatın Genel Kurulca Belirlenmesi

Eğer dernek tüzüğünde dernek üyelik giriş ödentisi ve üyelik aidatı belirleme yetkisi genel kurula verilmişse yapılması gereken şudur:

 • Dernek genel kurulunda üye aidat miktarı görüşülür ve karara bağlanır. Genel kurul huzurunda yeni miktar oylanır ve kabul edilirse uygulamaya konulur.

 • Aidat miktarının yeniden belirlenmesi için ise tüzük değişikliğine ihtiyaç bulunmamaktadır.

UYARI: Eğer dernek aidatı dernek üyesi tarafından ödenmez ise, dernek yönetimi tarafından icra yolu ile alınabilir. Fakat dernek yönetimi üyelik aidatını talep etmeme yoluna da gidebilir. Bu durum dernek yönetiminin kararındadır.


37 yorum:

 1. Biz sadece aidatları yıllık olarak yapmak istiyoruz bunun için tüzük değişikliği yapmalimiyiz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yapmanıza gerek yok.İster yıllık ister aylık olarak tahsil edebilirsiniz.

   Sil
 2. merhaba, üye aidatının yıllık belirlenecek bir genel bütçeye mahsuben üyelere eşit olarak bölünecek bir üye aidat tutarıyla hesaplanması hukuki açıdan bir sorun yaratır mı? Çeşitli zorunlu harcama, proje ve faaliyetin önceden yönetim kurulu tarafından onaylanması doğrultusunda toplanacak yıllık tahmini gidere dayalı olarak böyle bir aidat hesaplanması kara para aklama ve terörizmle mücadele kapsamında bir sorun teşkil eder mi? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba! Üye aidatının miktarı konusundaki herhangi bir artış hukuka aykırı değildir. Sadece burada dikkat edilmesi gereken artışın tüzükte belirlenen usule göre yapılmasıdır. Örneğin tüzükte genel kurul kararı ile aidat belirlenir deniyorsa yönetim kurulu kararı ile aidat artıramazsınız. Kara para konusunda ise şunu söyleyebilirim: Siz eğer aidatınızı kurallara göre artırdıysanız ve para usulüne uygun olarak (para tahsilatı makbuzla veya banka üzerinden oluyorsa) herhangi bir sıkıntı oluşmaz.

   Sil
  2. Çünkü sizin kaynağınız kurul kararı ile belirlenen üye aidatıdır. Onun dışında yüklü miktarda kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışları size sıkıntı oluşturur. Eğer gelen paranın kaynağı belli ve gittiği yer de amaçlar doğrultusunda harcanan bir yerse sıkıntı oluşturmayacaktır.

   Sil
  3. Cevabınız ve ilginiz için teşekkürler. O halde tüzükteki bir değişimle birlikte böyle bir aidat planlamasına gidilebilir pekala. Bütçe fazlası da sonraki bütçe dönemine aktarılarak bir sonraki senenin aidatında düşüş yakalanabilir.

   Sil
  4. Rica ederim ne demek. Bir sonraki sene aidatı düşürebilirsiniz. Bütçeniz fazla verirse de korkmayın. Fazla para derneğinizin banka hesabında bulunduğu sürece ve dernek beyannamenizde bu fazla para gösterildiği taktirde hiçbir sorun yaşamazsınız içiniz rahat olsun.

   Sil
 3. Merhabalar. Eğer tüzüğünüzde aidatın nasıl değiştirileceği konusunda bir madde yoksa bir tüzük değişikliği yaparak aidat miktarını değiştirmeniz ve aidat miktarının genel kurul kararı ile değiştirilebileceği maddesini tüzüğünüze eklemeniz uygun olacaktır. İyi çalışmalar dileriz.

  YanıtlaSil
 4. Merhaba . Aidatlarımızı üyelerimizin bütçesine göre kendilerinin belirlemesini istiyoruz. Üye formlarına 50 100 150 ve öğrenci seçenekleri koyup kendi istedikleri seçenekle Özgür bir şekilde aidat toplamak istiyoruz. Bun da aksi bi durum var mı yapabilir miyiz ? Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 5. Merhabalar. Aidatlarınızın miktarı değişken olamaz. Fakat şöyle yapabilirsiniz: Örneğin aidatınız herkesin ödeyebileceği miktar olan 30 TL olsun. Siz bütçesi az olan üyenizden 30 TL aidat alırsınız. Bütçesi fazla olan üyenizden isteği halinde 30 TL aidat + 40 TL bağış alabilirsiniz. Makbuza da 30 TL aidat + 40 TL bağış yazabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.

  YanıtlaSil
 6. Meraba yeni seçilen yönetim.Görevde bulunacağı üç yılın aıdat ödenmesini üye gönüllü veriyorsa alabilirmi.

  YanıtlaSil
 7. Meraba yeni seçilen yönetim.Görevde bulunacağı üç yıl.Uye aıdat’tını üye gönüllü verırse ilerıye dönük üç yıllı alabılırmı.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar. Eğer gönüllülük durumu varsa evet alabilir. İyi çalışmalar dileriz.

   Sil
 8. Aidat haricinde bağış yapmak istemiyorum ama aidat haricinde belirlenen bağış miktarı ile beraber isteniyor. Örneğin aidat 1 TL bağış 19 TL. 20 TL vermek istemiyorum. Sadece 1 TL aidat vermemi de kabul etmiyorlar. Üyelikten çıkarın diyorum bunu da kabul etmiyorlar. Ne yapmalıyım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Siz sadece aidatları ödemekle yükümlüsünüz. Bağış isteğe bağlıdır. Aidatınızı ödersiniz. Bağışı ödeme yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. Eğer üyelikten çıkmak istiyorsanız istifa edebilirsiniz. İstifa etme yolları ile ilgili https://www.sivildunya.com/2020/01/dernek-uyeliginden-istifa-etmek.html adresindeki yazımızı okuyabilirsiniz.

   Sil
 9. Katılımın yüksek olmasını istediğimiz yeni bir dernek kurmak çalışması için min aidat miktarı var mıdır. Aylık veya yıllık miktarlar nelerdir? Teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Minimum aidat miktarı yoktur. Siz ster 1 TL ister 10 kuruş yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. İyi çalışmalar dileriz.

   Sil
 10. Merhaba.Tüzükte geçen aidat maddesi bu şekilde. Miktarda değişiklik yapıldığı taktirde tüzük değişimi gerekli mi?


  Derneğin Gelir Kaynakları
  Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
  1-Üye aidatı ve Derneğe ilk giriş ücreti;
  1.1- Bay adaylardan 25 ile 30 yaş aralığında olanlardan giriş ücreti alınmaz,
  1.2- Bay adaylardan 30 ile 40 yaş aralığında olanlardan 3 yıllık aidat bedeli giriş ücreti olarak alınır,
  1.3- Bay adaylardan 40 yaş üzeri olanlardan 5 yıllık aidat bedeli giriş ücreti olarak alınır.
  1.4- Bayan adaylardan giriş ücreti alınmaz,
  1.5- Üyelerden aylık 12,5 TL, toplam yıllık olarak 150 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
  1.6- 71 yaşından gün alan üyelerden aidat alınmaz, Üyelik haklarından yaralanmaya devam eder,
  2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
  3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
  6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari ve tarımsal faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
  7- Diğer gelirler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dernek üye aidatı belirlemek için tüzük değişikliğine gerek bulunmamaktadır. Ancak tüzüğünüzün maddelerinin bu hali ile Türk Medeni Kanununda bulunan "Eşitlik İlkesi" ne aykırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü cinsiyet ve yaşa göre aidat miktarlarını farklı uygulayacaksınız. Bu durum kanuna aykırıdır görüşündeyim.
   İlgili Kanun Maddesi:
   TMK Madde-68
   Madde 68- "Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk,
   cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu
   sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz."
   Tüzüğünüzün aidat maddesini herkese eşit aidat miktarı olacak şekilde değiştirmelisiniz. İyi çalışmalar dileriz.

   Sil
 11. Merhaba hayırlı akşamlar dilerim;
  Dernek aidatları bulunduğumuz ekonomik durum gözönünde bulundurularak aidat arttırımı minimum ne kadar zaman aralığında yapılabilir yasal prosedür nedir ?
  Saygılarımla iyi çalışmalar dilerim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayırlı akşamlar. Dernek aidatınızın değiştirilmesi hususu tüzüğünüzde düzenlenmektedir. Diyelim ki tüzüğünüzde "dernek aidatı genel kurul kararı ile değiştirilebilir" yazıyor olsun. Aidat miktarı ancak genel kurulda değişebilir. Siz olağan ya da olağanüstü genel kurul yapmadıkça aidat miktarı değiştirilemez. Ancak öncelikle tüzüğünüzün aidat maddesine bir göz atmalısınız. Saygılar.

   Sil
 12. Sayın ilgili, dernek olarak ağır ekonomik şartlardan dolayı bu yıl aidatları tahsil etmemeyi düşünmekteyiz. Nasıl bir yol izlenmelidir. Bilgi verilmesi rica olunur. Saygılarımızla.

  YanıtlaSil
 13. Yönetim kurulu kararı alıp üyelerinize duyurmanız yeterlidir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz. Saygılarımızla.

   Sil
  2. Rica ederiz. İyi çalışmalar dileriz.

   Sil
 14. Geçen yıl Temmuz ayında dernek kuruluşumuz gerçekleşti. Bir aidat bedeli belirlendi, ekim ayında Genel Kurul yapıldı. Bu yıl yine aynı tarihlerde bir Genel Kurul yapmayı planlıyoruz. Yeni yıl üye aidatı ile ilgili. Tüzük'te "yeni üye aidat Genel Kurul da belirlenir" ifadesi var. Ama 2022 yılının üye aidatını neye göre talep edeceğiz. yani hangi tarihler arasında eski aidat geçerli... Geçen sen pandemi dolayısı ile düşük tuttuk, bu yıl arttırmak istiyoruz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Genel kurulda enflasyon artışına göre belirleyebilirsiniz. Ancak mevzuatta neye göre artırılacağı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle bu durumu genel kurulda dernek üyelerinizin ödeme gücünü de dikkate alarak kararlaştırmanızda fayda var diye düşünmekteyiz. İyi çalışmalar dileriz.

   Sil
 15. Derneğimizin ilk kuruluşundaki yönetim kurulumuz derneğimize ait herhangi bir gider kira vs bulunmadığı ve tüm faaliyetlerin gönüllü olması dolayısıyle dezavantajlı engelli bireylerin derneğimizde yer alması sebebiyle aidatların kaldırılması kararı almıştı aynı karara sadık kalıyoruz çünkü hala durumumuz çalışmalarımız aynı gönüllü hizmetlerle devam ediyor aidat almıyoruz bu durumumuz derneğimiz için bir usulsüzlük oluşturur mu?

  YanıtlaSil
 16. Merhabalar, tüzüğümüz uyarınca aidatlar genel kurulda belirleniyor. Genel kurulda belirlenen yıllık aidat miktarının en geç (örneğin) Haziran ayında tahsil edileceği, bundan sonra ödenmeyen aidat miktarı için icra takibi yapılacağı kararlaştırılabilir mi? Mevzuata aykırı bir durum olur mu? Yanıtınız için şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba. İcra takibi yaptırmanız ve bunu genel kurulda görüşmeniz mevzuata aykırı değildir.

   Sil
  2. Merhaba, o zaman "yıllık aidat en geç 31/06/2024 tarihinde ödenecektir" şeklinde tüzükte değişiklik yapabiliriz değil mi? Asıl sorum yıllık aidatın tahsilat şekil ve zamanını genel kurulda tüzük değişikliği ile dilediğimiz şekilde düzenleyebilir miyiz? Mevzuatta buna aykırı bir durum var mıdır? Tekrar teşekkürler.

   Sil
  3. Bu maddeyi 30.06.2024 tarihinde ödenecektir şeklinde değil de "bir önceki yılın aidatları en geç bir sonraki yılın Haziran ayının son gününe kadar ödenmesi gereklidir..." gibi bir ibare koyabilirsiniz. Çünkü 30.06.2024 tarihini tüzüğe eklediğiniz zaman her yıl tüzük değişikliği yapmanız gerekir. Tarihi genel olarak anmanız daha doğru olacaktır diye düşünmekteyiz. İyi çalışmalar dileriz.

   Sil
  4. Ben kendimi ifade edemedim herhalde. Bir önceki yılın aidatların tahsilini uzatmak değil niyetimiz. "2024 yılı yıllık aidatını en geç 2024 yılının haziran ayında tahsil olunuacaktır" şeklinde düzenleme yapabilir miyiz? Yani yıllık aidat diye illaki tahsilatın son günü 31.12.2024 mü olmalı, biz yılın bitimini beklemeden daha erkenden yıllık aidatı tahsil etmenin derdindeyiz aslında... Sorum bu mümkün müdür, buna engel bir durum var mıdır mevzuatta? teşekkürler.

   Sil
  5. Sorunuzun cevabı için Türk Medeni Kanununun 70. maddesini kaynak alıyorum:
   TMK-Madde 70-
   "Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa
   üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır..."
   Burada belirtilen "üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır" ibaresi nedeniyle yıllık aidat tahsilinin tamamının 6.ayda yapılamayacağı yönündedir.
   İyi çalışmalar dileriz.

   Sil
 17. ESKİ ŞEKİL
  Madde 30: Genel Kurul'un yapıldığı yıldan geçerli olmak üzere Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Üye yıllık aidat tutarını iki eşit taksit halinde takvim yılının beşinci ve onuncu ayı içinde ödemekle yükümlüdür.
  Giriş aidatı olarak bir defaya mahsus olmak üzere 400,00.-TL alınır. Üyelik aidatı asil ve yedek Yönetim Kurulu Üyeleri için 2.500,00.-.TL’ diğer üyeler için ise 1.000,00.-TL’dir. Genel Kurul kararıyla aidat miktarı arttırılabilir.
  Ancak; Genel Kurul yıllık aidat tutarını arttırmış ise, o yılın artış miktarı ilgili Genel Kurulu takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödenir.
  YENİ ŞEKİL
  Madde 30: Dernek üyelerinden Giriş aidatı olarak bir defaya mahsus olmak üzere 10.000,00.-TL alınır.
  Üyelik aidatı ise 5.000,00.-.TL’dir. Bu miktarları her yıl %50 oranında arttırıp arttırmamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Tüm üyeler belirlenen tutar üzerinden aidatı ödemekle yükümlüdür. Üyeler yıllık aidat tutarını iki eşit taksit halinde takvim yılının Ocak ve Haziran ayı içinde ödemekle yükümlüdür.

  Merhaba
  Tüzüğümüz 2023 Haziran ayında Genel kurulda değişti.
  Genel Kuruldan önce üye olan ve giriş+aidat miktarlarını kendilerine yazılı olarak bildirdikten sonra ödemelerini gerçekleştiren üyelere 2023 yılı için tekrar fark aidatı yansıtılırmı. Bununla ilgili karar varmı dır. itiraz etmeleri mümkünmüdür. Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar. Tüzüğünüzün tamamı burada yazılmadığı için kesin bir yorumda bulunamayız. Ancak tüzüğünüzün aidatla ilgili kısmını yazdığınız kadarıyla anlaşılan ifadelerden şu yorumda bulunabiliriz: Tüzüğünüzde aidatın artırılabileceği zaten belirtilmiş ve artırım yapılması halinde farkın tahsil edileceği de tüzüğünüzde yazılmış. Bu nedenle eğer aidat miktarında 2023 yılında %50 oranında artış gerçekleştirilirse, aidatını ödemiş olan üyeler de aradaki farkı ödemelidir.
   İyi çalışmalar dileriz.

   Sil

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.