itüzük


         DERNEK TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Dernekler gerekli gördükleri zaman tüzük değişikliği yapabilirler. Tüzük değişikliğine sebep olarak yönetim kurulu sayısını değiştirmek veya derneğin ismini değiştirmek olabilir. Derneğin üyeliğe giriş şartlarında değişiklik yapmak ya da derneğin fesih olması durumunda mal varlığının nereye devredileceğinin belirlenmesi/ değiştirilmesi için yine tüzük değişikliği yapmak gerekir.

Peki dernek tüzüğü nasıl değiştirilir? İşte sorumuzun cevabı.

        Tüzük Değişikliği Nasıl Yapılır?

Dernekler tüzük değişikliği yapmak için tüzük değişikliği gündemi ile genel kurul yapmalıdır. Bunun için öncelikle genel kuruldan en az 15 gün önce yönetim kurulu kararı alınır ve üyelere duyuru yapılır:

"Derneğimizin genel kurulunun ............ tarihinde saat ........'da .............. 'da aşağıdaki gündem ile yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması durumunda bir hafta sonra aynı yer ve saatte toplanılmasına, genel kurulun ....... yolu ile duyurulmasına karar verilmiştir."

Dernek genel kurulunda tüzük değişikliği yapılabilmesi için dernek üyelerinin en az 3'te 2'sinin genel kurul toplantısında hazır bulunması gerekir. Eğer ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise toplantı ikinci toplantıya ertelenir. İkinci toplantıdaki üyelerin toplam sayısı ise dernek yönetim ve denetim kurulu üyelerinin iki katından az olamaz.

İster birinci ister ikinci genel kurul toplantısında toplanılmış olsun dernek tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin en az üçte iki çoğunluğunun kabul etmesi ile gerçekleşir.


        Mülki Amirliğe Teslim Edilecek Belgeler

Tüzük değişikliği yapıldıktan sonra mülki idare amirliğine (İl merkezlerinde valilikler; ilçelerde kaymakamlıklara) şu belgeler teslim edilmelidir.

  •    Derneğin merkezi il merkezi veya merkez ilçelerde ise 2 adet imzalı yeni dernek tüzüğü,
  •    Dernek genel kurul toplantı (divan)  tutanağı,
  •    Değiştirilen tüzük maddelerinin eski ve yeni hali.
  •    Valilik veya  kaymakamlığa hitaben yazılmış dilekçe.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.