FEDERASYON NEDİR? NASIL KURULUR?


        Federasyon Nedir?

Federasyon, aynı amaçlı en az 5(beş) derneğin bir araya gelmesi ile oluşturduğu üst kuruluştur. Federasyon olmanın derneklere ne gibi faydası vardır? Federasyon derneğe göre daha güçlü ve kalabalık bir topluluğu ifade eder. Dolayısı ile ulaşılmak istenen amaç güçlü bir şekilde dile getirilir ve sorunların çözümü için muhatap bulma noktasında daha faydalıdır. Amatör spor kulübü federasyonları, hemşeri dernekleri federasyonları vb. yapılar bu organizasyonlara örnek verilebilir. 

        Federasyon Nasıl Kurulur?

Federasyon kurmak için amaçları aynı olan en az 5 (beş) derneğin bir araya gelmesi gerekir. Federasyonlar, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. 

        Federasyon Kurmak İçin Gerekli Belgeler 

        Federasyon kuruluşu için gerekli belgeler şunlardır:

-Federasyonu kuracak dernekler tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından imzalanmış 1 adet Federasyon Kuruluş Bildirimi

-Federasyonu kuracak dernekler tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından her sayfası imzalı 1 adet Federasyon Tüzüğü,

-Federasyon kurulması ve federasyona üye olunması yönünde yönetim kuruluna yetki verildiğini gösteren, federasyona üye olacak  derneklerce alınmış 1 adet Genel Kurul Karar Örneği,

-Federasyona üye olacak derneklerce federasyon kurulması ve federasyona kurucu olacak kişinin yetkilendirilmesi için alınacak 1 adet Yönetim Kurulu Kararı Örneği,

-Federasyon merkezinin mesken bir yerde bulunması durumunda kat maliklerinin oy birliğince imzalanmış 1 adet  Muvafakatname; dernek merkezinin iş hanında bulunması durumunda 1 adet İş Hanı Yönetiminden İzin Yazısı.

Yukarıda sayılan evraklar tamamlandıktan sonra İl Merkezlerinde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara başvuru yapılır ve federasyon kurulmuş olur.

Federasyon kuruluşu için örnek evraklara buradan ulaşabilirsiniz.

    

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.