genel kurul

DERNEK TOPLANTISIZ GENEL KURUL YAPABİLİR Mİ?

Derneklerin genel kurullarını nasıl yapacağını Dernek Genel Kurulu Nedir?Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızda anlatmıştık. Fakat bu yazımızda farklı bir durumdan bahsedeceğiz.

Derneklerin genel kurulu dediğimiz zaman aklımıza gelen normal durum şudur: Bir salonda insanlar toplanır ve dernek için kararlar alırlar, ya da seçim yaparlar. Fakat dernek üyelerinin bir araya gelmeden genel kurul yapmaları mümkündür. Normal genel kurullarda alınan kararlar bu toplantısız genel kurulda da alınabilir. Yalnız toplantısız genel kurulla ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta şudur: Bu genel kurul olağan genel kurul yerine geçmez.

         Toplantısız Genel Kurul Nasıl Yapılır?

Toplantısız genel kurul toplantısının yasal dayanağı Türk Medeni Kanununun 76. maddesidir. Bu maddeye göre dernek üyelerinin bir araya gelmeksizin aldığı yazılı kararlar geçerlidir. Peki dernek üyeleri bir araya gelmeksizin nasıl karar alabilir?

Eğer dernek üyeleri toplantısız genel kurul ile bir karar almak istiyor ise alınması gereken karar ile ilgili bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak bütün dernek üyeleri tarafından tutanakta yazılan kararlara katılıp katılmadığı belirtilmek sureti ile imzalanır. Eğer çoğunluk kararları kabul ediyorsa karar uygulanır; edilmez ise uygulanmaz. Ancak derneğin feshinin ve ya dernek tüzüğünün görüşülmesi hallerinde kararlar üçte iki (2/3) çoğunluk ile alınmalıdır.


       Toplantısız Genel Kurul İle Neler Yapılabilir?

Toplantısız genel kurul ile normal genel kurulda alınan tüm kararlar alınabilir. Örneğin:

  • Organ seçimi,
  • Tüzük değişikliği,
  • Gayrimenkul alımı,
  • Federasyona katılım, federasyondan ayrılma,
  • Dernek şubesi açma,
  • Fesih kararı vb.

Toplantısız genel kurul ile derneğin ilk genel kurulunu yapmak da mümkündür. Ancak sadece olağan genel kurul yapmak mümkün değildir. Toplantısız genel kurul olağan genel kurul zamanında yapılsa bile olağan genel kurul toplantısı yerine geçmez.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.