spor derneği nasıl kurulur


         SPOR KULÜBÜ NASIL KURULUR?

Spor kulüpleri insanların sosyalleşmesi, beden sağlığını koruması ve müsabaka kültürünün yaşaması için olmazsa olmaz kuruluşlarıdır. Bir futbol kulübü kurmak isteyebilirsiniz. Bir basketbol kulübü, tenis kulübü ya da savunma sanatları ile ilgili bir kulüp de kurmak isteyebilirsiniz. İlgi alanınıza gereği bir izcilik kulübü de kurmak isteyebilirsiniz. Peki spor kulübü nasıl kurulur? Bu yazımızda spor kulübü kurma aşamalarına kısaca değineceğiz. 

       Spor Kulübü  Nasıl Kurulur?

Ülkemizde spor kulübü kurma işlemleri 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği'ne göre gerçekleşmektedir.

Spor Kulübü Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az yedi kişi tarafından kurulur. Spor kulübü kurmak için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte spor kulübünün kurulacağı yerin gençlik ve spor il müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir:

1-Spor kulübü kurucuları tarafından imzalanmış  spor kulübü kuruluş bildirimi (1 Adet),

2-Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış spor kulübü tüzüğü (2 Adet)

3-Spor kulübü kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneği,

4-Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması halinde bunların Türkiye'de ikamet izni sahibi olduklarını gösterir belgeler,

5-Spor kulübünün kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan alınan izin yazısı,

6-Kurucu üye bilgileri.


Kuruluş Bildirimi ve Tüzüğün İncelenmesi  

Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile tüzük il gençlik ve spor müdürlüğü tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir. Kuruluş bildirimi, tüzük ve kurucuların hukukî durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması yazılı şekilde derhâl kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak en geç altmış gün içinde belirtilen mevzuata aykırılık giderilmez veya noksanlık tamamlanmazsa başvuru il gençlik ve spor müdürlüğü tarafından reddedilir.

Kuruluş bildirimi, tüzük ve diğer belgelerde mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık süresinde giderilmiş bulunursa spor kulübü il gençlik ve spor müdürlüğü tarafından spor kulüpleri siciline tescil edilir ve bu tescille tüzel kişilik kazanır.


Askeri Spor Kulüpleri

Askeri spor kulüpleri, Bakanlığa tescil başvurusunda bulunma şartına ve spor kulüplerinin kuruluş işlemlerine bağlı olmaksızın Millî Savunma Bakanlığı mevzuatında öngörülen usul ve esaslara göre kurulabilir. Bu kapsamda kurulan askeri spor kulüpleri, kuruluş tarihinden itibaren otuz gün içerisinde askeri spor kulübünün ismini ve spor kulübü yetkililerinin isim ve iletişim bilgilerini merkezlerinin bulunduğu il gençlik ve spor müdürlüğüne bildirir ve il gençlik ve spor müdürlüğü tarafından spor kulüpleri siciline kaydedilir.

Askeri spor kulüplerinin spor faaliyetlerine katılabilmesi için faaliyete katılacağı spor dalını bağlı bulunduğu spor federasyonuna tescil ettirmeleri zorunludur.


İhtisas Spor Kulüpleri

En fazla iki spor dalında faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan spor kulüpleri, ihtisas spor kulübü adını alırlar.

İhtisas spor kulüplerinin;

a) Seçtikleri spor dalının bütün kategorilerinde faaliyette bulunmaları,

b) Faaliyette bulunacakları spor dalında en az üçüncü kademe antrenörlük belgesine sahip sözleşmeli antrenör çalıştırmaları,

c) Faaliyette bulunacakları spor dalıyla ilgili tapulu, tahsisli veya kiralanmış tesislerinin bulunması zorunludur.

Tesiste yürütülmesi zorunlu olmayan spor dallarının tescilinde (c) maddesindeki şartlar aranmaz.

İhtisas spor kulübü olma şartlarını kaybeden spor kulübüne, gerekli şartları tamamlaması için durumun tespitinden itibaren yazılı olarak bir yıl süre verilir. Verilen sürenin sonunda gerekli şartların tamamlanamaması halinde spor kulübü ihtisas statüsünü kaybeder.


Bu yazımızda spor kulübü kurma konusuna değindik. Bu konu ve spor kulüpleri mevzuatı hakkındaki sorularınızı Soru-Cevap sayfamıza yazabilirsiniz. Sorularınız 24 saat içerisinde cevaplandırılmaktadır.

Sağlıcakla kalın.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.