İŞ KANUNUNDA KADIN İŞÇİLER İLE İLGİLİ MADDELER

Çalışma hayatının vazgeçilmez unsuru olan kadınlarla ilgili İş Kanunu'nda birçok düzenleme yapılmış ve kadınların hakları  olarak tanımlanmıştır. Şimdi dilerseniz İş Kanunu'nun şu an için diğer hükümlerine girmeden sadece kadınlar özelindeki maddelerine bir göz atalım ve kadın işçilerin çalışma hayatındaki haklarını inceleyelim.

        İş Kanunu'nda Kadın İşçilerin Hakları

Bu konuda öncelikle kıdem tazminatından bahsedelim. İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması şartıyla beraber;

-İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü, koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

        Kıdem Tazminatı Konusunda Kadın İşçilere Tanınan Haklar

Burada kadın işçilerle ilgili bir parantez açmak gerekirse kadınlara evlilik yapması halinde 1 yıl içerisinde kendi arzusu ile işten ayrılması halinde kadın işçiye kıdem tazminatı ödenmesi zorunludur.

        Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı

İş Kanununun 72. maddesine göre maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır.

        Kadınların Gece Çalışması

İş Kanununun 73. maddesine ve Kadın  Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğe göre kadınların 7,5 saatten fazla gece çalıştırılması yasaktır. 

        Hamile Kadın İşçiler

İş Kanununun 73.maddesine göre gebe kadın işçilere periyodik kontrollerine giderken işveren tarafından izin verilmesi zorunludur. Bu izinlerden dolayı işçiden ücret kesintisi yapılamaz. Ayrıca hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin alacağı ücret düşürülemez. 

        Doğum Sonrası Haklar

İş Kanununun 74. maddesine göre isteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin süresini etkilemez. 
Ayrıca kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Bu yazımızda kadınların iş hayatındaki yasal haklarına değindik. Diğer yazılarımızda da kişilerin hak ve özgürlüklerine  ilişkin bilgilendirmelere devam edeceğiz.Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.