dernek isimleri
     
     Dernek adlarında Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen ekler ile oluşturulan kelimeler İçişleri Bakanlığının izni ile kullanılabilir(Dernekler Kanunu-Madde 28).

    İzin almak için başvuracak derneklerde aşağıdaki şartlar aranır:


  1. En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,
  2. Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması düşünülen işlerin; üyelerinin dışında topluma faydalı sonuçlar verecek nitelikte olması,
  3. Benzer amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması,
  4. Son üç yıl içerisinde, kendi üyeleri dışında ulusal veya uluslararası alanda yaptığı en az üç proje veya faaliyetini belgelendirmesi,
  5. Yerleşim yerinin bulunduğu il dışında, en az üç ilde şubesinin veya temsilciliğinin bulunması,
  6. Bu konuda dernek genel kurulunun karar alması.
     İzin için başvuracak dernekler şu evrakları hazırlamalı ve mülki amirliğe(il merkezleri ve merkez ilçelerde valiliklere; ilçelerde kaymakamlıklara) teslim etmelidirler:
  1. İlgili Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü,
  2. Dernek üye listesi,
  3. Derneğin faaliyetleri, yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması düşünülen işler/projeler hakkında rapor,
  4. İzne tabi kelimelerin kullanılması için derneğin aldığı genel kurul kararının tutanağının bir örneği.
     Yukarıdaki evraklar teslim edildikten sonra ilgili valilik gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak valilik görüşü ile birlikte talebi bir ay içinde İçişleri Bakanlığına gönderir.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.