DERNEK ŞUBESİ NASIL KURULUR?

5253 sayılı Dernekler Kanununa göre dernek şubesi, dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için dernek bünyesinde açılan, organları bulunan ve tüzel kişiliği olmayan alt birim olarak tanımlanır.

Yukarıdaki tanıma göre dernek şubesinin varlığı mevcut bulunan bir derneğe bağlıdır. Bu yazımızda dernek şubesi nasıl kurulur sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

Öncelikle bir derneğin şubesinin açılabilmesi için, dernek tüzüğünde "şube açabilir" ibaresinin olması gerekmektedir. Dernek şubesinin kuruluşu için bir diğer önemli şart ise dernek şubesi kurulacak derneğin merkezinin iznidir. Şubesi kurulacak dernek, şubeyi kuracak en az 3  kişiyi yetkilendirir. Bu yetkilendirme derneğin genel kurulunun yönetim kuruluna şube kurma yetkisi vermesi ile  yapılabilir. Dernek şubesi kurmak için yetkilendirilen kişiler de (en az 3 kişi) şubesi açılmak istenilen il veya ilçenin mülki idare amirliğine dernek şubesi kuruluş evrakları ile başvurur.

        Dernek Şubesi Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Dernek şube kuruluşu için gerekli belgeler şunlardır:

  • Şubesi kurulacak dernek genel merkezinin genel kurulu tarafından, şube açılması yetkisinin yönetim kuruluna verildiğini gösteren genel kurul toplantı tutanağının örneği,(1 adet)-İndir
  • Şubesi kurulacak dernek genel merkezi yönetim kurulunca şube kurucularını yetkilendiren yönetim kurulu kararı örneği,(1 adet)-İndir
  • Yetkili 3 kişi tarafından imzalanmış dernek kuruluş bildirimi.(1 adet)-İndir
  • Dernek merkezinin tapu kütüğünde mesken olarak geçmesi halinde kat malikleri kurulunun oy birliği ile alacağı karar/muvafakatname (1 adet).-İndir

Yukarıda sayılan evraklar ile dernek şubesi kurucularından en az bir kişi tarafından mülki idare amirliğine(il merkezleri, merkez ilçelerde valilikler, dış ilçelerde ise kaymakamlıklar) başvuru yapılır ve dernek şubesi kurma işlemi gerçekleşmiş olur.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.