derneklerin işçi çalıştırması

   Dernekler bazı durumlar için işçi çalıştırmak isteyebilir. Örneğin cami dernekleri duvar tadilatı veya herhangi bir tamirat için birkaç günlüğüne ya da bir aylık işçi çalıştırmak isteyebilir.Peki bunun için neler yapılmalıdır?

   1- Karar Almak

   Dernek eğer ücret karşılığında bir iş yaptırmak istiyorsa bu işlem için öncelikle şöyle bir karar almalıdır: " ............. işlemi için ..... gün süre ile ......kişi çalıştırılmasına ve ........ TL ücret ödenmesine karar verilmiştir."


   2-Ödemeyi Uygun Belgelerle Yapmak

   Yukarıdaki gibi bir yönetim kurulu kararı aldıktan sonra çalıştırılan kişilere ödeme yapılır. Fakat bu ödemeyi yaparken kullanılacak belge çok önemlidir. Eğer çalıştırılan işçiler bir firmaya bağlıysa ödeme karşılığında dernek adına fatura alınmalıdır ve dernek işletme hesabının gider kısmına yapılan harcama kaydedilmelidir. Çalıştırılan işçiler bir firmaya bağlı değilse, fatura veremiyorsa dernek yaptığı ödemeyi gider pusulası ile belgelendirmeli ve ödeme yaptığı kişiler adına vergi dairesine stopaj ödemelidir. Daha sonra yapılan ödeme işletme hesabı defterine gider olarak kaydedilmelidir.
 Dernekler yaptıkları harcamalarda uygun harcama belgesi kullanmalıdırlar. Aksi takdirde cezai işlemlerle karşılaşabilirler.

   3- Gider Pusulası Nasıl Bastırılır?


   Gider pusulası bastırmak için öncelikle şöyle bir yönetim kurulu kararı alınmalıdır: "Derneğimizin işlemlerinde kullanılmak üzere .... yapraklı ..... cilt gider pusulası bastırılmasına ve bu işlem için .......... 'nın görevlendirilmesine karar verilmiştir."
   Dernek yönetim kurulu kararı alındıktan sonra bir matbaaya gider pusulası bastırılır. Derneğin fatura veremediği hizmet alımlarında bu belge kullanılır ve yapılan ödemelerde devletin vergi kaybı önlenmiş olur.
   
   

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.