SİYASİ PARTİ İL VE İLÇE TEŞKİLATI NASIL KURULUR?

Siyasi parti kuruluşu gerçekleştikten sonra partilerin seçime katılabilmeleri ve propaganda faaliyetlerini sürdürebilmeleri için il, ilçe ve beldelerde teşkilatlanmaları gerekmektedir. Bu yazımızda siyasi parti il teşkilatı, siyasi parti ilçe teşkilatı ve belde teşkilatlarının nasıl kurulacağını ele alacağız.

       Siyasi Parti İl Teşkilatı Nasıl Kurulur?

Parti il teşkilatı kurmak için öncelikle parti il teşkilatını kurma hususunda genel merkezden bir görevlendirme yazısı gerekmektedir. Bu görevlendirme yazısında partinin il teşkilatını kurmakla görevli kişi veya kişiler bildirilmelidir. Parti il teşkilatı kurucuları sayısı partilerin tüzüklerinde belirlenir. Ancak bu sayı 7(yedi)'den az olamaz. İl teşkilatı, görevlendirme yazısının tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kurulmak zorundadır. Eğer 15 günlük süre aşıldıktan sonra kuruluş yapılırsa teşkilatı kurmakla görevli kişiye valiliklerce idari para cezası uygulanır. Siyasi parti il  teşkilatını kurmak için ise teşkilat kurulmak istenen ilin valiliğine bir dilekçe ve diğer belgelerle başvurmak gereklidir.

       Siyasi Parti İl Teşkilatı Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Parti il teşkilatı kurmak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Valiliğe hitaben yazılmış parti teşkilatı kuruluş dilekçesi,
 • Parti il teşkilatı kurmak için parti genel merkezi tarafından yazılmış görevlendirme yazısı,
 • Parti il teşkilatı kurucularının bilgilerinin bulunduğu çizelge,
 • Parti il teşkilatı kurucularına ait nüfus cüzdan fotokopileri veya nüfus kayıt örnekleri, ikametgah belgeleri ve adli sicil belgeleri.

Yukarıda sayılan belgeler ile valiliğe başvurulduğunda parti teşkilatının evraklarının alındığına dair bir alındı belgesi düzenlenir ve parti il teşkilatı kurulmuş olur.

        Siyasi Parti İlçe Teşkilatı Nasıl Kurulur?

Parti ilçe teşkilatı kurmak için öncelikle parti ilçe teşkilatının kurulması hususunda genel merkezden veya il teşkilat başkanından bir görevlendirme yazısı gerekmektedir. Bu görevlendirme yazısında partinin ilçe teşkilatını kurmakla görevli kişi veya kişiler bildirilmelidir. Parti ilçe teşkilatı kurucuları sayısı partilerin tüzüklerinde belirlenir. İlçe teşkilatı, görevlendirme yazısının tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kurulmak zorundadır. Eğer 15 günlük süre aşıldıktan sonra kuruluş yapılırsa teşkilatı kurmakla görevli kişiye valiliklerce idari para cezası uygulanır. Siyasi parti ilçe  teşkilatını kurmak için ise şu yol izlenmelidir:

Eğer kurulacak ilçe teşkilatı merkez ilçe teşkilatı veya büyükşehir belediyesi sınırlarında bulunan ilçe teşkilatı ise teşkilat kurulmak istenen ilin valiliğine bir dilekçe ve diğer belgelerle başvurmak gereklidir.

Ancak kurulacak ilçe teşkilatı merkez dışındaki ilçelerde ise kaymakamlığa bir dilekçe ve diğer belgelerle başvurmak gereklidir.

        Siyasi Parti İlçe Teşkilatı Kurmak İçin Gerekli Belgeler

        Siyasi Parti Merkez İlçe Teşkilatı veya Büyükşehir Sınırlarında Kalan İlçelerde Teşkilat Kurmak İçin Gerekli Belgeler

 • Valiliğe hitaben yazılmış parti teşkilatı kuruluş dilekçesi,
 • Parti ilçe teşkilatı kurmak için parti genel merkezi ya da il teşkilat başkanı tarafından yazılmış görevlendirme yazısı,
 • Parti ilçe teşkilatı kurucularının bilgilerinin bulunduğu çizelge,
 • Parti ilçe teşkilatı kurucularına ait nüfus cüzdan fotokopileri veya nüfus kayıt örnekleri, ikametgah belgeleri ve adli sicil belgeleri.

Yukarıda sayılan belgeler ile valiliğe başvurulduğunda parti ilçe teşkilatının evraklarının alındığına dair bir alındı belgesi düzenlenir ve parti ilçe teşkilatı kurulmuş olur.

        Merkez Dışındaki İlçelerde ve Büyükşehir Sınırları Dışında Kalan İlçelerde Teşkilat Kurmak İçin Gerekli Belgeler

 • Kaymakamlığa hitaben yazılmış parti teşkilatı kuruluş dilekçesi,
 • Parti ilçe teşkilatı kurmak için parti genel merkezi ya da il teşkilat başkanı tarafından yazılmış görevlendirme yazısı,
 • Parti ilçe teşkilatı kurucularının bilgilerinin bulunduğu çizelge,
 • Parti ilçe teşkilatı kurucularına ait nüfus cüzdan fotokopileri veya nüfus kayıt örnekleri, ikametgah belgeleri ve adli sicil belgeleri.

Yukarıda sayılan belgeler ile kaymakamlığa başvurulduğunda parti ilçe teşkilatının evraklarının alındığına dair bir alındı belgesi düzenlenir ve parti ilçe teşkilatı kurulmuş olur.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.