konfederasyon

        KONFEDERASYON NEDİR? NASIL KURULUR?


        Konfederasyon Nedir?

Konfederasyon, aynı  ya da benzer amaca sahip 3 (üç)  federasyonun bir araya gelmesi ile oluşan sivil toplum üst kuruluşudur. "Federasyon Nedir? Nasıl Kurulur?" yazımızda federasyonun aynı ya da benzer amaca sahip en az 5 derneğin bir araya gelmesi ile kurulduğunu belirtmiştik.

Peki konfederasyon olmanın sivil toplum kuruluşlarına nasıl bir faydası vardır? Dernekler federasyon olunca seslerini daha fazla duyurabilirler. Muhataplarına taleplerini daha güçlü bir şekilde iletebilirler. İşte konfederasyonlarda böyledir. Sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışma ve işbirliğinin güçlenmesini sağlayarak sivil toplum kuruluşlarının hedeflerine birlikte ve güçlü bir şekilde ulaşmalarını sağlar. Peki konfederasyon nasıl kurulur? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım.

        Konfederasyon Nasıl Kurulur?

Konfederasyon kurmak için aynı ya da benzer amaçlı en az 3 federasyonun bir araya gelmesi ve gerekli evrakların hazırlanarak konfederasyonun kurulacağı mülki idare amirliğine (illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar) verilmesi gerekir.

        Konfederasyon Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Konfederasyon kurma işlemi için gerekli belgeler şunlardır:

-Konfederasyonu kuracak federasyonlarca yetkilendirilmiş kişiler tarafından imzalanmış 1 adet Konfederasyon Kuruluş Bildirimi,

-Konfederasyonu kuracak federasyonlarca yetkilendirilmiş kişiler tarafından imzalanmış 1 adet Konfederasyon Tüzüğü,

-Konfederasyon kurulması ve konfederasyona üye olunması yönünde federasyon yönetim kuruluna yetki verildiğini gösteren  kurucu federasyonlarca alınmış 1 adet Genel Kurul Karar Örneği,

-Konfederasyona üye olacak federasyonlarca konfederasyon kurulması ve konfederasyonu kurmak için yetkilendirilecek kişilerin belirlendiği 1 adet Yönetim Kurulu Karar Örneği,

-Konfederasyon merkezinin tapuda mesken olarak geçmesi halinde kat maliklerinin oy birliği ile imzalanmış 1 adet Muvaffakatname; konfederasyon merkezinin iş hanında bulunması halinde 1 adet İşhanı Yönetiminden İzin Yazısı.

Yukarıdaki evraklar tamamlandıktan sonra mülki idare amirliğine (il merkezlerinde valilikler, merkez ilçeler dışındaki ilçelerde kaymakamlıklar) başvuru yapılır ve konfederasyon kurma işlemi gerçekleşmiş olur. Konfederasyon kurmak için gereken belgelere yazımız içinde yazan belge isimlerine tıklayarak ya da buradan ulaşabilirsiniz. Bu konu hakkında ve sivil toplum kuruluşları hakkındaki sorularınızı Soru-Cevap bölümüne yazabilirsiniz. Sorularınıza 24 saat içerisinde cevap verilecektir.

Sağlıcakla kalın.
 

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.